Poznaj zalety gier użytkowych i wprowadź je do swojej firmy już dziś!

Wykorzystanie gier w działaniach biznesowych zdobywa coraz większą rzeszę zwolenników. Liczne badania pokazują, że tzw. gry użytkowe (szkoleniowe, marketingowe, rekrutacyjne, coachingowe czy badawcze) nie są tylko chwilową modą, ale stanowią prawdziwe wsparcie rozwoju firmy czy instytucji, które pozwala zdobyć przewagę konkurencyjną. Z tego powodu Game-Based Learning, czyli edukacja poprzez grę, zdobywa coraz większą popularność. Grywalizacja, niekiedy określana też jako gamifikacja, znajduje zastosowanie w różnych obszarach biznesu, takich jak: HR, marketing czy sprzedaż. Jest to nowoczesny, a jednocześnie skuteczny sposób, który sprawia, że zwykłe szkolenie staje się fascynującą przygodą, a przy okazji dobrą zabawą.

GRY W SZKOLENIACH

TRUE GAME EXPERIENCE

Metoda projektowania gier szkoleniowych (zwana także true gaming experience), która ma na celu uzyskanie takiego poziomu zaangażowania gracza, jak w grach o czysto rozrywkowym charakterze. Dobrze zaprojektowana gra szkoleniowa stanowi przyjemny, niemęczący i interaktywny sposób kształcenia kompetencji i zdobywania wiedzy. Grywalizacja w naturalny sposób angażuje gracza (uczestnika szkolenia), dlatego zanurza się on w fabułę gry biznesowej i chce poznać jej zakończenie, przy okazji realizując cele kształcenia.

GAME-BASED LEARNING

Kształcenie z wykorzystaniem gier edukacyjnych, które pozwalają skutecznie osiągać zaplanowane cele szkoleniowe w firmie. Chęć rozegrania gry do końca jest doskonałym motywatorem wewnętrznym, dzięki któremu nauka staje się przyjemnością. Dzięki tysiącom godzin spędzonym nad grami komputerowymi oraz doświadczeniu w pracy dydaktycznej jesteśmy w stanie tworzyć własne, angażujące gry szkoleniowe, które nie odbiegają jakością od gier rozrywkowych. Game-Based Learning to możliwość zdobywania cennej wiedzy w przyjemny sposób, a tym samym ważny krok na drodze do sukcesu w biznesie.

BARIERY EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ
BRAK
ZAANGAŻOWANIA

71%

nie jest zaangażowanych w pracy
uczących się zgłasza, że nieciekawa treść i nieinspirujący trener stanowią przeszkody dla ich zaangażowania
BRAK
CZASU NA NAUKĘ

38%

szefów

jest zdania, że całodniowe szkolenia dezorganizują pracę w firmie
pracowników spędza w pracy ponad 50 h tygodniowo
pracowników śpi mniej niż 7h dziennie
BRAK
SKUPIENIA SIĘ
Jak często rozpraszamy uwagę innymi czynnościami podczas:
oglądania TV
surfowania po Internecie
słuchania muzyki
korzystania z social media
ROZWIĄZANIE

TRADYCYJNE SZKOLENIA

wiedzy zdobytej podczas szkoleń zanika w ciągu 30 dni

<15%

kursantów skutecznie wdraża zdobytą wiedzę

CZYM ROZPRASZAJĄ SIĘ KURSANCI PODCZAS CAŁODNIOWYCH SZKOLEŃ:

50%

czyta służbowe maile

30%

rozmawia o bieżących sprawach

20%

wychodzi z sali, aby odebrać służbowy telefon

GRY SZKOLENIOWE

kursantów jest bardziej zmotywowanych i produktywnych, jeśli szkolenie zawiera elementy grywalizacji
Gry szkoleniowe umożliwiają samodzielną naukę we własnym tempie i w dowolnym czasie, nawet po pracy.

POPRAWA KONCENTRACJI UWAGI PODCZAS GRY:

30%

osób myśli tylko i wyłącznie o grze

84%

osób nie podejmuje się innych czynności

40%

osób uważa, że trudno zająć się inną czynnością

ZALETY GAME-BASED LEARNING

Porównanie metod szkoleniowych – tradycyjnych kursów, platform e-learningowych oraz rozwiązań typu game-based learning na przykładzie gier komputerowych z systemem LMS (learning management system).

DLA TRENERA

Przed szkoleniem Szkolenia tradycyjne E-learning Game-based learning
Innowacyjna, budząca zaciekawienie uczestników forma szkolenia nie nie tak
Automatyzacja procesu szkoleniowego nie tak tak
Dostępność (dowolność miejsca, czasu szkolenia) nie tak tak
W trakcie szkolenia Szkolenia tradycyjne E-learning Game-based learning
Możliwość kształcenia kompetencji (uczenie przez działanie) średnia brak wysoka
Możliwość sprawdzenia umiejętności w bezpiecznych warunkach symulacji średnia brak wysoka
Możliwość skupienia uwagi uczestników wyłącznie na treści szkolenia (brak podatności na dystraktory) średnia niska wysoka
Możliwość wykorzystania motywacji wewnętrznej uczestników do osiągnięcia celów szkoleniowych średnia średnia wysoka
Po szkoleniu Szkolenia tradycyjne E-learning Game-based learning
Wielokryterialna ocena zachowań uczestnika możliwa możliwa wysoka
Automatyzacja gromadzenia wyników szkolenia nie możliwa wysoka
Automatyzacja analityki danych poszkoleniowych nie możliwa tak

DLA UŻYTKOWNIKA

Motywacja wewnętrzna Szkolenia tradycyjne E-learning Game-based learning
Angażująca forma szkolenia nie nie tak
Nauka na własnych błędach możliwa możliwa tak
Satysfakcjonujący sposób samorozwoju możliwa nie tak
Samodzielne podejmowanie decyzji w bezpiecznych warunkach symulacji nie nie tak
Narzędzie Szkolenia tradycyjne E-learning Game-based learning
Prezentacja postępu (rozwoju) uczestnika w widoczny i atrakcyjny sposób możliwa możliwa tak
Pozytywna informacja zwrotna możliwa możliwa tak
Możliwość korekty błędów dzięki wielokrotnym powtórzeniom decyzji nie nie tak
Możliwość pracy w grupie tak nie możliwa
Uczenie się Szkolenia tradycyjne E-learning Game-based learning
Możliwość samodzielnego doboru tempa szkolenia nie tak tak
Możliwość skupienia się na szczególnie istotnych treściach szkolenia (brak linearności kursu) nie nie tak
Możliwość powtórzenia szkolenia w inny sposób (poprawa wyniku, testowanie alternatywnych scenariuszy) nie nie tak
Możliwość trenowania umiejętności wielozadaniowości (multitasking) nie nie tak

CHCESZ WPROWADZIĆ GRY SZKOLENIOWE W SWOJEJ FIRMIE?